Styrdokument

Här listas Geta kommuns stadgor, instruktioner, planer och övriga styrdokument:

  • Geta kommuns förvaltningsstadga
  • Geta kommuns utbildningsstadga
  • Geta kommuns arbetarskyddsprogram samt jämställdhetsplan och likabehandlingsplan
  • Geta kommuns personalpolicy
  • Geta kommuns beredskapsplan
  • Geta kommuns äldreomsorgsplan
  • Geta kommuns integrationsprogram
  • Geta kommuns instruktion för byggnadskommittéer
  • Geta kommuns upphandlingsdirektiv