Styrdokument

Här listas Geta kommuns stadgor, instruktioner, planer och övriga styrdokument:

 • Geta kommuns förvaltningsstadga
 • Geta kommuns utbildningsstadga
 • Geta kommuns arbetarskyddsprogram samt jämställdhetsplan och likabehandlingsplan
 • Geta kommuns personalpolicy
 • Geta kommuns beredskapsplan samt sektorplaner
 • Geta kommuns äldreomsorgsplan
 • Geta kommuns integrationsprogram
 • Geta kommuns instruktion för byggnadsprojekt och byggnadskommittéer
 • Geta kommuns upphandlingsdirektiv
 • Geta kommuns färdplan för ett hållbart Geta 2021-2025 
 • Verksamhetsstadga för gemensamt äldreråd