Daghemmet Kotten

Daghemmet Kotten är ett välutbyggt daghem beläget i Vestergeta by - i närheten av bostadsområden och lägenhetshusen vid Björkgården, Tallgården och Engården samt övriga kommunala serviceenheterna som skola, äldreboende och kommunkansli.  

Daghemmet har plats för 33 barn mellan 1-7 år. Daghemmet är indelat i två grupper för att kunna anpassa verksamheten utefter barnens behov och utvecklingsnivå. De två avdelningarna kallas Räven och Ekorren. Generellt har Ekorren barn mellan 1-3 år och Räven barn mellan 4-7 år. Personalmässigt är det i barngrupperna fem anställda, varav en också är föreståndare, och ett heltidsanställt köksbiträde/lokalvårdare. För mer information om daghemmet verksamhet se daghemmet Kottens arbetsplan. 

Läroplanen för Barnomsorgen på Åland hittar ni genom att trycka här.

Ansökan om barnomsorgsplats

Ansökan om barnomsorgsplats riktas till utbildningsförvaltningen och kan lämnas direkt till daghemsföreståndaren eller till kommunkansliet.

Avgifter inom barnomsorgen

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om barnomsorgsavgifterna. Sedan 2021, genom en lagändring, uppbärs inte barnomsorgsavgift för förundervisning omfattande 25 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. Se Geta kommuns taxor och avgifter för mer information om bestämmelserna kring avgifterna för barnomsorg.

 

Adress

Besöksadress:

Gamla Byvägen 30, 22340 Geta