Brand- och räddningsväsendet

Räddningsområde Ålands landskommuner har sin huvudbas i Jomala kommunkansli där distriktets har sina kansliutrymmen. Räddningsområdets förebyggande arbete sköts av distriktskontoret. Det operativa arbetet sköts av frivilliga brandkårerna inom distriktet samt genom samarbete med övriga distrikt. 
 
Räddningsområdet Ålands landskommuner omfattar tio kommuner: Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö.

Inom räddningsområdet finns 12 frivilliga brandkårer: Jomala FBK, Gottby FBK, Lemlands FBK, Hammarlands FBK, Eckerö FBK, Lumparlands FBK, Finströms FBK, Västra Saltviks FBK, Östra Saltviks FBK, Sunds FBK, Geta FBK och Vårdö FBK.

Räddningsnämnden, med bas i Jomala, leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Vidare skall nämnden ombesörja och övervaka uppgifter inom befolkningsskyddet. 

Räddningsnämnden representeras av en ledamot från varje medlemskommun med personlig ersättare samt en kommunstyrelse representant.

Befolkningsskyddet

Geta kommun är en del i samarbetet inom Räddningsområde Ålands landskommuner gällande befolkningsskyddet. Kommunen har egna beredskapsplaner och -instruktioner (se bilaga till höger i kolumnen).  

Geta Frivilliga Brandkår

Varje frivillig brandkår, oberoende av distrikt, har avtal med sin kommun om att sköta om brand- och räddningsuppgifterna i kommunen samt att samarbeta och hjälpa andra kommuners brandkårer vid behov då det behövs. Geta FBK har även hand om lyfthjälp inom äldrevården och hemtjänsten vid behov.  

Ta del av Geta Frivilliga Brand- & Räddningskår och deras verksamhet genom att följa dem på facebook, klicka här för att komma dit.