Äldreomsorgens förvaltning

Geta kommuns äldreomsorg styrs operativt av kommunens föreståndare på Hemgården. Föreståndaren är även ansvarig för kommunens äldreboende Hemgården och kommunens hemservicetjänster.  

Sedan 2020 sköts den gamla socialnämndens ansvarsområden av kommunstyrelsen. Styrelsen ansvarar alltså för uppgiftsområdet äldreomsorg och tar beslut i äldreomsorgsfrågor som hänvisas för behandling i styrelsen.

Från och med 2021 handhar Kommunernas Socialtjänst (KST) individ- och familjeomsorgen förutom äldreomsorgen som fortfarande sköts av kommunen. KST sköter även vissa tjänster till äldre, såsom färdtjänst. 

Läs Geta kommuns förvaltningsstadga för att få en detaljerad beskrivning av kommunens organisation, ansvarsfördelningar och beslutsdelegeringar