Vägar och allmänna områden

I Geta finns såväl landskaps- som kommunala och privata vägar och områden. Kommunen ansvarar för sina egna vägar och allmänna områden, som är de följande:

Kommunalvägar

Norsträskvägen 767 m, Skräddarsvängen 626 m, Knutnäsvägen 1512 m (belagd), Träskholmsvägen 780m, Ramsdalsvägen  995 m, Centralvägen 450 m, Dånövägen 4780 m (90 % belagd), Engesvägen 616 m, Snäckövägen 1907 m, Lökholmsvägen 630 m. 

Totalt tio vägar varav två belagda till en längd av 5,8 km motsvarande 44,3 % av totala längden.

Byggnadsplanevägar och gång- & cykelvägar        

Laxvägen 260 m (belagd), Åkervägen 117 m (belagd), Gamla byvägen 830 m (70 % belagd), Hemgårdsvägen 75 m (belagd), Laxvägen – Hemgårdsvägen 210 m (belagd)

Allmänna områden

Höckböle rastplats (grusyta), ”Centrumtomten” (gräsplan mm intill Getaboden), idrottsplatsen (markområdena) samt området runt båtplatser och gammalt saltmagasin vid Lökholmens brygga.

Därutöver upprätthåller kommunen vissa områden som tillgängliga för allmänheten, genom olika avtal och/eller samarbeten, fastän marken inte innehas av kommunen. Exempel på detta är den officiella Knutnäs bad- och simplats. 

Hällö brygga och omkringliggande område med inofficiell badplats upprätthålls inte av kommunen.

Vidare innehar kommunen områden som hålls som begränsat tillgängliga för allmänheten, såsom t ex återvinningscentralen (ÅVC) i Olofsnäs.

Kommunens fastighetsskötsel har hand om skötsel och underhåll av de allmänna områdena. 

Våren 2011 fastställdes principer för namngivning av vägar inom kommunen. Väg inom planerat område och väg som är mer än 100 meter lång och leder till fler än en byggnad för stadigvarande boende bör i princip ha ett fastställt namn. Vägnamnet anges med skylt, och byggnader längs vägen måste ha väl synliga nummerskyltar. För att ta del av vägnamnsprinciperna, se bilagan på denna sidan.