Godby högstadieskola

Grundskola för årskurs 7-9 (högstadiet) handhas och administreras genom kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD).

Geta kommuns elever går sin skolgång i årskurs 7-9 i högstadieskolan i Godby som är gemensam för hela norra Åland. Förutom Geta ingår Finström, Saltvik, Sund och Vårdö i samarbetet.

Mer information om Norra Ålands högstadiedistrikt finns på deras egen hemsida. Du når deras hemsida genom att klicka här.