Momsfri social service

Information om momsfri social service

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom eller annan funktionsnedsättning kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll.

Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster, se lista nedan.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din funktionsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Inga myndighetsbeslut krävs. Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen.

Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

Godkända företag

De företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster skall anmäla sin verksamhet till den kommun där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna.

Företag som är godkända i Geta kommun är följande:

Gladys Dammvippa, (städtjänster), tfn 040-857 78 17 eller e-post: gladys.dammvippa@gmail.com

Björkkö Ab, (Hemservice, Dagverksamhet för äldre), tfn 0400 286 383 eller e-post: info@bjorkko.ax

Folkhälsan hemtjänst och sjukvård, tfn  018-527053  måndag - fredag kl: 08.00 - 11.00  eller via e-post:  hemtjansten@folkhalsan.ax 

StädAX, tfn: 040-6800047 eller via e-post: info@stad.ax 

Information till företag som vill anmäla sig

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs men en anmälan till kommunen behöver företaget göra. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget ska fylla i en standardiserad anmälningsblankett samt en plan för egenkontroll ska skickas in. När det gäller plan för egenkontroll skall delar av punkt 1 (”Uppgifter om verksamhetstillstånd”, ”Anmälningspliktig verksamhet” samt ”Service som anskaffats som underleverans samt producenter” ska EJ fyllas i) och hela punkt 2 i blanketten fyllas i.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Företag som vill bli en godkänd producent i Geta kommun lämnar in en anmälningsblankett samt en plan för egenkontroll till kommunkansliet eller äldreboendet Hemgården (adresser hittar ni till höger under kontaktuppgifter).

Endast behörig myndighet kan ta emot anmälan
Kommunens befogenheter gäller endast kommunens invånare och kommunens område. Ett företag som anmält om privatservice i Finström kan inte lämna privat socialservice i Geta utan att ha lämnat in en motsvarande anmälan till kommunen som prövats av behörigt organ i avseende på de krav som ställs enligt § 8 L om privat socialservice.