Kommunstyrelsen

Geta kommunstyrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 5 personliga ersättare. Kommunstyrelsens mandatperiod är 2 år och väljs alltså vartannat år.

Följande förtroendevalda är för närvarande invalda i kommunstyrelsen för mandatperioden 2020-2021:

  • Ingvar Björling, ordförande (ersättare Kim Björling)
  • Gunnel Nordlund-White, vice ordförande (ersättare Emilia Karlsson)
  • Kjell Berndtsson (ersättare Erika Berndtsson-Öhberg)
  • Helena Martinsson (ersättare Tryggve Sundblom)
  • Ramona Jansson-Eker (ersättare Linda-Marie Bladh)