Kommunstyrelsen

Geta kommunstyrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 5 personliga ersättare. Kommunstyrelsens mandatperiod är 2 år och väljs alltså vartannat år.

Följande förtroendevalda är för närvarande invalda i kommunstyrelsen för mandatperioden 2024-2025:

  • Ingvar Björling, ordförande (ersättare Kim Björling)
  • Helena Martinsson, vice ordförande (ersättare Trygve Sundblom)
  • Oskar Strand, (ersättare Jenny Stara)
  • Kaj Eriksson (ersättare Erica Berndtsson-Öhberg)
  • Madeleine Mattfolk (ersättare Tomas Viitala)