Kommunens fastighetsskötsel

Geta kommuns fastighetsskötsel tar hand om och underhåller kommunens fastigheter, vatten- och avloppsverk, vandringsstigar, vägar och allmänna områden.

Fastighetsskötseln är en av de viktigaste kuggarna för att hålla kommunens fastighetsbestånd i ett gott skick.

Geta kommun köper fastighetsskötselstjänster av Finströms kommun som även ansvarar för styrningen av desamma. Kommundirektören ansvarar för samarbetet. 

Om ni upptäcker något som är sönder eller är i behov av underhåll är ni mer än välkomna att skicka en felanmälning på den här länken