Kommunens fastighetsskötsel

Geta kommuns fastighetsskötsel tar hand om och underhåller kommunens fastigheter, vatten- och avloppsverk, vandringsstigar, vägar och allmänna områden.

Fastighetsskötseln är en av de viktigaste kuggarna för att hålla kommunens fastighetsbestånd i ett gott skick.

Geta kommun har en anställd fastighetsskötare och två deltidsanställda gårdskarlar, varav den ena har hand om bemanningen av Geta återvinningscentral.

Fastighetsskötseln styrs av kommunteknikern. 

Om ni upptäcker något som är sönder eller är i behov av underhåll är ni mer än välkomna att skicka en felrapport till kommunsteknikern eller direkt till fastighetssktöaren.