Centralköket

Kommunens centralkök lagar mat till skolans elever och personal, daghemmets barn och personal, kommunens övriga personal, de boende på äldreboendet Hemgården. Centralköket lagar även mat som via hemservicen körs ut till äldre i kommunen.

Centralköket följer allmänna nutritionsrekommendationer och ÅHS rekommendationer om specialdieter. 

Centralköket eftersträvar god hushållning både vad gäller ekonomi och val av råvaror. Lokal- och närproducerade i råvaror maten eftersträvas och en handlingsplan mot matsvinn finns för att håla matsvinnet på en låg nivå.