Sotning

Sotningen i kommunen handhas av Ålands branddistrikt och är utlagd på entreprenad.

Det åligger varje enskild fastighetsägare att på eget initiativ ordna med sotning minst enligt de intervaller som lagen förutsätter, vilket är olika beroende på typ av skorsten etc.

Sotningsintervall

  • rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år 
  • hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år
  • hushållseldstäder som inte används som primär källa för uppvärmning och matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år
  • eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år 

Sotare

När du behöver sotning kontakta nedanstående sotare:

Ansvarig sotare:

Per-Olof Mattsson tel. 31587, 0400 529 251

Ni har även möjlighet att anlita andra legitimerade sotare.