Sevärdheter

Här nedan beskrivs Geta kommuns kanske mest betydelsefulla sevärdheter.

Kultur och historia

Geta har en rik historia och ett rikt kulturliv. Här finns muséer, en fin medeltida kyrka och gamla hus, byar och bondgårdar med anor långt tillbaka i tiden. Vissa byar har till och med lämningar efter järnålderssamhällen mitt bland hus och ladugårdar. Även sjöfarar- och fisketraditionen har varit stark i Geta och fortfarande finns det fiskare som har fiske som huvudnäring i kommunen.     

Dånö hembygdsmuseum

På det vackra Dånö vid en fjordlik vik, ligger Dånö hembygdsmuseum. Museet visar hur man levde i ett typiskt lots- och fiskartorp förr i världen.

Stugan beboddes senast av Amanda Nordblom (1854-1927). Hon var känd som en god handarbetare med känsla för stil och kvalitet. Amanda och textilkonstnären Anna Kajsa Sundberg från Pantsarnäs i Geta, gjorde förlagan till Geta folkdräkt. Folkdräkten kan än idag ses vid exempelvis midsommarfirandet och andra högtider i kommunen.

Inventarierna från lotstorpet har kompletterats med husgeråd och verktyg som skänkts, deponerats eller ropats in på auktioner. Bland dyrgriparna kan nämnas en galjonsfigur och ett skåp från 1700-talet.

Telefonnummer till K-G är +358 (0) 40 768 5782 och Kjell +358 (0) 40 501 9727.

 

Geta kyrka

Geta kyrka är helgad åt St. Göran. Kyrkobyggnaden med långhus och Geta kyrka är helgad åt St. Göran. Kyrkobyggnaden med långhus och sakristia i norr härstammar troligen från 1460-talet. Vapenhuset i söder är byggt i tegel år 1826. Klockstapeln, från 1600-talet, är unik i sitt slag då den är fristående från kyrkan.

Det sägs att byggnationen av Geta kyrka ursprungligen påbörjades invid gravfälten i Olofsnäs. Alla getabor var dock inte eniga om placeringen, varför vestergetaborna på natten rev det som olofsnäsborna byggt på dagen. Slutligen enades byarna om att vid bygränsen släppa en oxe som hade en sten kopplad efter sig. Där oxen stannade skulle kyrkan uppföras. Oxen stannade i Vestergeta och kyrkan kunde slutligen byggas i samförstånd mellan byarna.

Kulturarvsstugan

Kulrturarvsstugan är uppförd enligt gamla metioder som ett samnordiskt projekt mellan yrkesskolor. Till stugan tar man sig till fots via Medeltidsstigen (start vid Geta kyrka) eller med bil via Södravägen. Geta sockensällskap anordnar servering och aktiviteter i stugan.

Geta nostalgi och motormuseum

Geta nostalgi och motormuseum finns i Vestergeta (vid infarten till byn) och har en imponerande samling motorer, bilar, andra fordon och manicker. Se öppethållningstider och läs mer om muséet på www.motormuseum.ax.

Natur och miljö

Getas miljö och natur har formats mot Norrhavet. Här finns vild och otämjd natur i de vidsträckta skogarna och träsken. Det finns flera naturreservat och skyddade områden med ovanliga växter och djur.       

Getabergen

Getabergen, 107 meter ö.h., utgör ett skydd mot nordliga vindar och det stormiga Norrhavet, och är en storslagen utsiktsplats. Det 15 meter höga utsiktstornet erbjuder långsträckta vyer över både Norrhavet och det åländska fastlandet. Vid klart väder kan man t.o.m. skymta det svenska fastlandet i väst.

Från Getabergen kan man följa en stig som leder till Getagrottan vilken var en tillflyktsplats för ortsbefolkningen under stora ofreden i början av 1700-talet. Fortsätt stigen ned till Djupviken, en naturhamn känd bland båtfolk för dess skyddade läge med det tillsynes oändliga Norrhavet utanför.

Getabergen var tillsammans med Orrdalsklint det första land som kunde skönjas av Åland efter istiden och här bosatte sig de första ålänningarna för ca. 6 000 år sedan. Sedan den tiden har landet höjt sig ungefär 60 meter och tusentals öar ligger utspridda där det förr var öppet hav.