Kommunernas socialtjänst (KST)

Socialvården på Åland samlas från och med 2021 under ett och samma tak. Kommunernas
socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott
KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

 • Tidigt stöd för barn och familj
 • Moderskapsunderstöd
 • Barnskydd
 • Missbrukarvård
 • Faderskapserkännanden
 • Våld i nära relationer
 • Avtal om vårdnad och umgänge
 • Handikappservice
 • Medling i äktenskapsfrågor
 • Stöd för rörligheten
 • Utkomststöd
 • Färdtjänst
 • Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

De kontaktuppgifter som gäller för KST från och med 1 Januari 2021, kan ni ta del av här, genom bilagan i höger kolumn.

Klicka här för att komma direkt till deras hemsida.