Getabladet

Getabladet är kommunens informationsblad. Här har även föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att föra in information eller annonser.

Getabladet utkommer ca 3 ggr per år och distribueras till samtliga hushåll och företag i kommunen. Sommarnumret, som ges ut inför midsommar, delas ut även till fritidsfastigheter. 

Föreningar och företag verksamma i kommunen har möjlighet att annonsera i Getabladet enligt nedan:

Avgifter 2022

Inklusive moms 24%

Företag, privatpersoner och föreningar i Geta

1 sida 50 €
1/2 sida 40 €
1/4 sida 30 €
Ideell förening i Geta oavsett storlek Avgiftsfritt för 1 sida

 

Övriga aktörer

1 sida 100 €
1/2 sida 70 €
1/4 sida 60 €

Sista dag för inlämning av material

Info om deadline finns på det senaste Getabladet längst ner på sidan. Materialet ska vara i elektronisk form.

Redaktör och ansvarig utgivare

Redaktör: Biliotekssekreteraren

Ansvarig utgivare: Kommundirektören