Getabladet

Getabladet är kommunens informationsblad. Här har även föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att föra in information eller annonser.

Getabladet utkommer ca fyra gånger per år och distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Sommarnumret, som ges ut inför midsommar, delas ut även till fritidsfastigheter.

Föreningar och företag verksamma i kommunen har möjlighet att annonsera i Getabladet enligt nedan:

Avgifter 2023

Inklusive moms 24%

Företag, privatpersoner och föreningar i Geta

1 sida 50 €
1/2 sida 40 €
1/4 sida 30 €
Ideell förening i Geta oavsett storlek Avgiftsfritt för 1 sida

 

Övriga aktörer

1 sida 100 €
1/2 sida 70 €
1/4 sida 60 €

Sista dag för inlämning av material

Info om deadline finns på det senaste Getabladet längst ner på sidan. Materialet ska vara i elektronisk form.

Redaktör och ansvarig utgivare

Redaktör: Biliotekssekreteraren

Ansvarig utgivare: Kommundirektören