Byggnadslov

Byggnadslov söks från byggnadsnämnden i Geta. Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov bland annat utifrån den gällande byggnadsordningen för Geta kommun som ger svar på frågor om tomtstorlek, avstånd till strand, byggyta etc.  

Skicka in ansökan till:

Byggnadstekniska Nämnden
Getavägen 2115
22340 GETA

Geta kommuns byggnadsordning är fastställd 2016 och är (förutom gällande plan och bygglag för landskapet Åland) det regelverk som Geta kommuns byggnadsinspektion till största del styrs av. Kontakta byggnadsinspektören vid kommunkansliet för information om gällande byggbestämmelser.