Vatten och avlopp

Vatten

Geta kommun bygger kontinuerligt ut vattennätet i kommunen. Utifrån kommunens vattenanslutningsregler fastställs kostnaden för den enskilda fastighetens anslutning till det kommunala vattennätet. Genom vattenleveransvillkoren får du som namnet säger information om vilka bestämmelser som gäller för vattenleveransen. Kommunfullmäktige fastställer årligen bruks- och grundavgiften för kommunalt vatten. Genom att klicka här kommer du till kommunens avgifter.

Om du är intresserad av att ansluta dig till det kommunala vattnet sänd in en intresseanmälan till kommunkansliet.

Till höger finner du blankett för intresseanmälan samt vattenanslutningsregler och vattenleveransvillkor.

Besök Ålands vatten Ab:s hemsida; klicka här.

Kommunalt avlopp

En avloppsplan har tagits fram för kommunen med verksamhetsområden definierade för Vestergeta och Östergeta, med avsikten att på sikt expandera dessa områden.

Kommunens reningsverk är nytt sedan år 2011 och har kapacitet för ytterligare anslutningar.

Om du är intresserad av att ansluta dig till det kommunala avloppsnätet kan du skicka in en intresseanmälan till kommunkansliet.

Enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför kommunen avloppsledningsnät måste avloppet lösas på plats med ett så kallat enskilt avlopp.

Enskilda avlopp kräver tillstånd. Tillstånden för enskilda avlopp handhas av den gemensamma byggnadsnämnden för Finström och Geta. Ta gärna kontakt innan du börjar planera ditt avlopp för att få information om hur du skall gå till väga med din ansökan.

Det finns en hel del att tänka på när det gäller att planera enskilda avlopp, nedan finns bra länkar med information om enskilda avlopp. Om du har ytterligare frågor så kontakta byggnadsinspektören för Finström och Geta.

Landskapsregeringen ställer nu nya krav på behandling av avloppsvatten vid enskild anläggning:

  • fosforreduktionen skall vara minst 80 %
  • kvävereduktionen skall vara minst 40 %
  • reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 %

Genom att klicka här kommer du till landskapsregeringens information om kraven på behandling av avloppsvatten vid enskild anläggning.

Aktuella blanketter för enskilt avlopp finns på www.finstrom.ax/blanketter under boende och miljö.