Blommor i Höckböle

Välkommen till Geta kommun i öriket Åland

Geta med sina 500 invånare är den nordligaste kommunen på fasta Åland. Här finns kommunal och privat service såsom daghem, skola, bibliotek, äldreboende, hyresbostäder, restauranger, hotell, stugbyar, hantverkare, livsmedelsproducenter, handel, post- och bankservice med mera.
Geta är en annorlunda och spännande del av det självstyrande åländska landskapet, med storslagen och dramatisk natur, och en välkomnande atmosfär!

Information om Getadagen!

Snart stundar dagen för årets version av GETADAGEN!

Lördagen den 16 juli 2022 kl. 11.00-15.00 går Getadagen av stapeln. De som vill deltaga/sälja anmäler sig till Yngve Påvall på tel: 0457 54 56 103.
De som behöver el anmäler sig så fort som möjligt då det är lite annorlunda att dra el till marknadsområdet. Ingen deltagaravgift tas ut, man tar med sitt eget bord.
På kommunens hemsida kommer Getadagens program/begivenheter att växa fram allt efter det anmälningar kommer in. 
Länken till kommer ni att hitta här programmet här på kommunens hemsida när det är klar.

Pricka redan nu in Getadagen i din kalender, så du inte missar vår trevliga Getadag.

Häsar arbetsgruppen för Getadagen
 

Information om flyktingar från Ukraina

Anvisningar för personer som kommer till Åland från Ukraina hittar ni på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida
 

Information om Coronaviruset

Geta kommun följer rekommendationer och instruktioner från Ålands landskapsregering och statliga myndigheter gällande hanteringen av och restriktioner kring coronaviruspandemin. Frågor om dessa rekommendationer och instruktioner, eller hur de verkställs i Geta kommun, riktas till respektive enhet (Geta skola, daghemmet Kotten eller Geta Hemgård) eller till kommunkansliet per mejl info@geta.ax eller per telefon (018) 49300 (växel).

Landskapsregeringen informerar om beslut, instruktioner och rekommendationer om coronaviruskrisen via deras hemsida https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19.   

Gällande besök på äldreboendet Hemgården så ska ni kontakta äldreboendets föreståndare, antingen per mejl hemgarden@geta.ax eller telefon (018) 49340. Ni får då specifika för instruktioner för besökare.  

Covid-19 information på andra språk

Fredag den 5 mars började det publiceras informationsfilmer på andra språk om covid-19. Publiceringarna sker efter hand som filmerna levereras varför vissa språk tillsvidare kan saknas.

På landskapsregeringens Youtube-kanal finns redan flera språk representerade med en informationsfilm, se länk till filmerna nedan.

Covid-19 information in other langauges:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges