Blommor i Höckböle

Välkommen till Geta kommun i öriket Åland

Geta med sina 500 invånare är den nordligaste kommunen på fasta Åland. Här finns kommunal och privat service såsom daghem, skola, bibliotek, äldreboende, hyresbostäder, restauranger, hotell, stugbyar, hantverkare, livsmedelsproducenter, handel, post- och bankservice med mera.
Geta är en annorlunda och spännande del av det självstyrande åländska landskapet, med storslagen och dramatisk natur, och en välkomnande atmosfär!

 

Information om Coronaviruset

Geta kommun följer rekommendationer och instruktioner från Ålands landskapsregering och statliga myndigheter gällande hanteringen av och restriktioner kring coronaviruspandemin. Frågor om dessa rekommendationer och instruktioner, eller hur de verkställs i Geta kommun, riktas till respektive enhet (Geta skola, daghemmet Kotten eller Geta Hemgård) eller till kommunkansliet per mejl info@geta.ax eller per telefon (018) 49300 (växel).

Landskapsregeringen informerar om beslut, instruktioner och rekommendationer om coronaviruskrisen via deras hemsida https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19.   

Gällande besök på äldreboendet Hemgården så ska ni kontakta äldreboendets föreståndare, antingen per mejl hemgarden@geta.ax eller telefon (018) 49340. Ni får då specifika för instruktioner för besökare.  

Covid-19 information på andra språk

Fredag den 5 mars började det publiceras informationsfilmer på andra språk om covid-19. Publiceringarna sker efter hand som filmerna levereras varför vissa språk tillsvidare kan saknas.

På landskapsregeringens Youtube-kanal finns redan flera språk representerade med en informationsfilm, se länk till filmerna nedan.

Covid-19 information in other langauges:

https://www.regeringen.ax/nyheter/covid-19-information-pa-andra-sprakcovid-19-information-other-langauges