Lantbruksärenden

Geta kommun samarbetar tillsammans med norråländska kommunerna Finström, Saltvik, Sund och Vårdö om såväl gemensam lantbruksnämnd som gemensamt lantbrukskansli.

Lantbrukskansliet som finns i Godby, sköts av lantbruks sekreterare Lena Roos-Clemes. Finströms kommun är värdkommun för samarbetet.

Blanketter

Blanketter för stödansökningar och anmälningar kan fås från lantbrukskansliet eller hämtas på Livsmedelsverket hemsida. 

Mera information om stödansökningar och blanketter hittar du genom på Finströms kommuns hemsida. Direkt till lantbrukinformationen kommer du genom att klicka här.

Ärenden som hör  till Ålands landskapsstyrelses behörighetsområde t.ex. LFA- och miljöstödet, ersättning för skördeskador och rådjursskador, hänvisas till landskapsstyrelsens hemsida och för att hitta blanketterna.

 

Nämndledamöter 2020 – 2023

Ordinarie Ersättare
Johansson Erica, vice ordf. (Finström) Blixt Mathilda (Finström)
Sjöblom Mats (Geta) Sundblom Inger Marie (Geta)
Salmén Jan, ordf. (Saltvik) Lindström Henry (Saltvik)
Blomqvist Anette (Sund) Lindeman Robert (Sund)
Grunér Håkan (Vårdö) Englund Anders (Vårdö)

Du hittar nämndprotokoll och mer information om Lantbruksnämndens arbete på Finströms kommuns hemsida www.finstrom.ax.