Centralvalnämnden

Geta kommuns centralvalnämnd består av 5 ordinarie ledamöter och 5 personliga ersättare. 

Följande förtroendevalda är för närvarande invalda i centralvalnämnden:

  • Greger Leino, ordförande (ersättare Gun-Marie Österlund)
  • Helena Martinsson, vice ordförande (ersättare Joakim Österlund)
  • Marie-Louise Samuelsson-Carlsson  (ersättare Sanne Björling)
  • Ulla-Britt Öhberg  (ersättare Ingolf Strand) 
  • Lina Öhberg  (ersättare John Carlsson)