Centralvalnämnden

Geta kommuns centralvalnämnd består av 5 ordinarie ledamöter och 5 personliga ersättare. 

Följande förtroendevalda är för närvarande invalda i centralvalnämnden:

  • Greger Leino, ordförande (ersättare Jan-Olof Öhberg)
  • Helena Martinsson, vice ordförande (ersättare Anna Carlsson)
  • Ramona Jansson-Eker (ersättare Ulla-Britt Öhberg)
  • Kurt Skogberg (ersättare Inger Skogberg)
  • Lina Öhberg (ersättare Gun-Marie Österlund)