Äldreboende, hemtjänst och institutionsboende

Äldreboendet Hemgården

I kommunen finns ett äldreboende, Hemgården, som är ett effektiviserat serviceboende (ESB-boende) som hör till öppenvården.  Det innebär att varje klient/ boende hyr ett eget rum, pentry, toalett och dusch. På hemgården finns vårdpersonal  dygnet runt. Det finns 9 platser och man anhåller om en sådan till Hemgården och föreståndaren beslutar i frågan om platsen.

Möbler, sängkläder, textilier, hygienartiklar, vårdmaterial och mediciner står man för själv. Alla måltider serveras i Hemgårdens gemensamma matsal. Här kan man få hjälp med det man inte klarar själv. ÅHS hemsjukvård ansvarar för sjukvård och medicinsk vård.

Möjlighet att söka bostadsbidrag finns från FPA.

Pensionärsbostäder

Geta har 11 stycken pensionärslägenheter som är avsedda för de äldre boende i kommunen. Antagning sker genom behovsprövning och ansökan lämnas till Hemgården.

Det är möjligt att tillgå servicetjänster i form av bad- städ- och måltidsservice för de boende i pensionärslägenheterna.

Möjlighet att söka bostadsbidrag finns från FPA. 

Hemservice

Till äldreomsorgsverksamheten hör hemservice (vård i hemmet) och stödtjänster (exempelvis städ- eller tvätthjälp). Kontakta gärna Hemgården för mer information vilken service som erbjuds. ÅHS hemsjukvård ansvarar för sjukvård och medicinsk vård i hemmet.

Färdtjänst för äldre ordnas via Kommunernas socialtjänst (KST). Kontakta dem eller Geta kommun för mer information om hur man ansöker om färdtjänst.

Geta kommun fastställer varje år hyresnivåer och serviceavgifter inom äldreomsorgen. Ni hittar avgifterna inom äldreomsorgen under bilagor.    

Oasen boende- och vårdcenter

Ifall det kommer den dagen man behöver mer sjukvård och är beroende av  mer medicinsk hjälp och vård dygnet runt  finns Oasen Boende- och Vårdcenter som ligger i Jomala och är ett kommunalförbund där Geta kommun köper två institutionsplatser. Oasen är i huvudsak en institution, men även där finns ett effektiviserat boende. På Oasen ges förutom vård och omsorg möjlighet till sysselsättning och fysisk träning. Hyra, måltidsavgift, grundavgift är en inkomstrelaterad serviceavgift.