Tomter

År 2009 blev kommunens planering för nytt bostadsområde i Vestergeta, det så kallade "Södra centrum", klart. Den förändrade delgeneralplanen ger utrymme för betydligt mer både tät och spridd bebyggelse i och nära centrum. Delgeneralplanen blev reviderad 2021 för en mindre ändring där tomten med gamla branddepån ändrade beteckning så att den får användas för bostadsändamål och företagsverksamhet. Ni hittar delgeneralplanen här på sidan som bilaga.   

Detaljplanering av det så kallade "Södra centrum" väntas komma igång under år 2021. 

Just nu har kommunen inte några bostadstomter till försäljning, men förmedlar gärna kontakter mellan intresserade marksäljare och -köpare. Fritidstomter och fritidshus finns till försäljning bland annat vid Havsvidden och på Dånö. Kontakta byggnadsinspektören ifall du har frågor som gäller tomtköp och markplanering.