Energieffektivisering och hållbarhetsarbete

Kommunen har som målsättning att byta ut uppvärmningen i de fastigheter som använder oljeeldning. I dag är det endast kommunkansliet som uppvärms endast med olja. Kommunens hyreslägenheter Tallgården, Engården och Hemgården är eluppvärmda. 

Geta skola uppvärms med bergvärme, men har kvar oljebrännaren som toppvärme under vintern och i reserv i fall längre elavbrott inträffar. Både daghemmet Kotten och äldreboendet Hemgården uppvärms till största del med luft-vatten värmepump, men använder också oljebrännare för toppvärme under vintern. 

Kommunen har också som målsättning att installera solceller på de kommunala fastigheters tak som är bäst lämpade för detta, exempelvis Geta skola.

Geta kommun är även delaktig i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och är medaktörer i Bärkraft.ax