Generalplan och detaljplaner i Geta kommun

Geta kommun har en flexibel hållning och fokuserar på smidighet och samarbete med de entreprenörer och privatpersoner som vill detaljplanera sina markområden. 

Geta kommun har en delgeneralplan i Vestergeta by, och har nyligen detaljplanerade områden vid Havsvidden och på Dånö. I kolumnen till höger finner du delgeneralplanen samt de av kommunen antagna detaljplanerna.

Kontakta kommundirektören för information om hur Geta kommun behandlar detaljplaner och hur man initierar detaljplaneprocesser.