Lokaler att hyra

I kommunen finns följande lokaler att hyra:

Motion

  • Idrottshallen i Geta skola, bokning: kontakta skolföreståndaren
  • Folkhälsan i Getas gym (gamla kommunkansliet), bokning: kontakta Folkhälsan i Geta

Möten

  • Klassrum i Geta skola, bokning: kontakta skolföreståndaren
  • Skolans matsal (ej kök), bokning: kontakta skolföreståndaren
  • Hemgårdens samlingssal, bokning: kontakta föreståndaren för Hemgården  
  • Branddepåns mötesrum, bokning: kontakta Geta Fbk:s kårchef
  • Församlingshemmet vid Geta kyrka: kontakta Finström-Geta församling

Festlokal

  • Ungdomslokalen Furulund, prisuppgifter och bokning: kontakta Geta ungdomsförening (GUF).
  • Restaurang Soltuna, prisuppgifter och bokning: se kontaktuppgifter på Soltunas hemsida www.soltuna.ax
  • Havsvidden Resort, prisuppgifter och bokning: se kontaktuppgifter på Havsviddens hemsida www.havsvidden.com

Du hittar hyresavgifterna för kommunens lokaler i menyn till vänster och i kolumnen till höger i samlingsdokumentet för kommunens avgifter, taxor och hyror. För information om hyror för de andra lokalerna kontakta respektive ansvarig organisation/företag.