Kultur och fritid

Geta erbjuder god tillgång till kultur och fritid!

Under Kultur och fritid hittar du information om kultur- och fritidsaktiviteter. Föreningslivet är aktivt i Geta och evenemangen som anordnas genomförs huvudsakligen på frivillig basis.

Det finns möjlighet att motionera både i skog och mark och för sämre väderleksförhållanden finns bland annat en idrottshall att nyttja.

Om du vill informera om något som är på gång i kommunen, tag kontakt med Geta bibliotek. Föreningar, privatpersoner och företag kan annonsera och skicka ut information via Getabladet. Getabladet når ut till alla bosatta i Geta kommun, och sommarnumret skickas även ut till alla fritidsbostäder.