Nämnd och förvaltning - byggande och kommunalteknik

Finström och Geta har ingått avtal om en gemensam Byggnads- och Miljönämnd för kommunerna Finström och Geta.
Från och med 1.1.2024 kommer den gemensamma Byggnads- och Miljöinspektionen att finnas på Kommungården i Finströms kommun. Samtliga ärenden gällande bygglov, bygganmälan och enskilda avloppstillstånd lämnas in till Finströms Kommun.

Kontaktuppgifter:
Byggnads- & Miljöinspektör
Tel: 018–431525
E-post: byggnadsinspektionen@finstrom.ax
Postadress: Kommungården, Skolvägen 2, 22410 Godby.

 

Även inom den tekniska förvaltningen inleds samarbeten med Finströms kommun, beslutsfattandet sker dock helt och hållet i Getas kommunstyrelse. 

För tekniska frågor kan dessa mailas till fastighetsskotsel@finstrom.ax eller så kan ni för driftrelaterade- och vattenanslutningsfrågor ringa kommuningenjör Fredrik Molinder på 018-431526 eller för investeringsrelaterade frågor kan ni kontakta teknisk chef Aron Lundström på 018-431515.

För felanmälning inom kommunen finns ett formulär på den här länken. Genom att anmäla till formuläret underlättar ni för den interna planeringen och uppföljningen.

För mer detaljerad information om beslutsfattande i kommunen se kommunens förvaltningsstadga.
De förtroendevalda i nämnden hittar ni under fliken "Kommunens beslutsorgan" i menyn.