Nämnd och förvaltning - byggande och kommunalteknik

Geta kommun har en  byggnadsteknisk nämnd där byggnadsinspektören och kommunteknikern är föredragande. Nämnden handhar frågor gällande bl.a. byggnadslov, enskilda avlopp och markplanering. Nämnden handhar också de tekniska ärendena (kommunalt vatten och avlopp, de kommunala allmänna områdena, de kommunala vägarna och kommunens fastigheter). 

För mer detaljerad information om nämndens uppgifter se kommunens förvaltningsstadga.

De förtroendevalda i nämnden hittar ni under fliken "Kommunens beslutsorgan" i menyn till vänster.