Äldreomsorg

Geta kommuns äldreomsorg

Geta kommuns äldreomsorg är välutvecklad och utbyggd enligt kommunens behov. I Geta kommun erbjuder vi närhet till all service, ett hemtrevligt äldreboende, hemservice, matlådor med mera.  

I kommunen finns ett äldreboende, Hemgården, som är ett effektiviserat serviceboende (ESB-boende), anpassade pensionärslägenheter och en välutvecklad hemtjänst. Geta kommun har ett av de bästa äldreboendena på Åland och erbjuder den bästa servicen från erfarna närvårdare.

Geta kommun har även möjlighet att ta emot äldre som inte bor i kommunen och som vill flytta till pensionärslägenheterna eller till serviceboendet! Kontakta föreståndaren för Hemgården för mer information om vilka möjligheter som finns.