Kommunkansliet

Kommunkansliet

Kommunkansliet är beläget mitt i Geta centrum. Det finns nedanför skolan i gamla bankhuset. Kommunkansliet är en del av kommunens centralförvaltning och handhar bland annat kommunens allmänna förvaltning, ekonomi, fakturering och bokföring och kan sägas vara den gemensamma nämnaren för de olika enheter som kommunen utgörs av. Om du inte vet vart du skall vända dig i en specifik fråga, kontakta kommunkansliet så leder vi dig rätt.

I kommunkansliet arbetar byråsekreteraren, ekonomen, kommundirektören, byggnadsinspektören och kommunteknikern. Kommunkansliets, och centralförvaltningens, verksamheter och arbete leds av kommundirektören.