Ungdomsverksamhet

Geta kommun tillhandahåller möjligheter för ungdomar till fritidsverksamhet i samarbete med Geta ungdomsförening (GUF) samt med Finström kommun och övriga norråländska kommuner.

Geta kommun i samarbete med GUF håller Öppet-hus kvällar vid Furulund. Öppet hus-kvällar hålls vanligen en gång per vecka under skolterminerna. 

I samarbete med Finströms kommun och övriga norråländska kommuner får ungdomar i Geta ta del av av den ordinarie ungdomsverksamheten i Godby och ta del av ungdomsverksamheten på ungdomsgården i Godby.

I samarbete med Finströms kommun får Getas skolungdomar även ta del av fritidsledarna på Ålands aktiviteter för ungdomar under skolloven och andra tillfällen. Kontakta Finströms kommuns fritidsledare eller Geta kommuns kommundirektör för mer information. Till höger hittar ni även Geta kommuns nuvarande ungdomsledare som har hand om Öppet-hus kvällarna på Furulund.