Fakta om Geta

Geta är en liten kommun på norra delen av det  till Finland hörande men svenskspråkiga och självstyrda öriket Åland. Geta omfattar en halvö, som skjuter ut i Bottniska viken, jämte kringliggande öar. Den är endast med ett smalt näs förenad med fasta Åland.

Kusten mot norr kantas av en bergskedja som reser sig inemot hundra meter över havet; högst bland topparna är Västergeta Kasberg (107 m över havet). 

Getas har en rik kulturhistoria och har varit bebott sedan stenåldern med en av de tidigaste registrerade boplatserna på Åland. Klicka här för att utförligare beskrivning av Getas historia och geografi.

Det finns 15 byar i Geta: Andersö, Bolstaholm, Dånö, Finnö, Gräggnäs, Höckböle Isaksö, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs (Oslnäs), Östergeta, Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö, Vestergeta.

Invånarantal
505 per 31.12.2021

Yta
187,9 km2

Service för turister 

Droskan Taxi telefon 018-34400.

Bibliotek; beläget i Geta skola, öppet tisdag kl. 16-20 och torsdag kl. 13-17, tel 49351.

Kommunkansli; beläget i Vestergeta, allmän information om kommunen och om kommunens verksamheter, öppet måndag-torsdag kl. 9-15. Håller vanligtvis sommarstängt under juli månad

Butik; Getaboden, med postservice, bränsle och gasol, medicinskåp, fiskekort, kontantuttag mm.

Fiskekort
Getaboden i Vestergeta, tel. 49 507

Turistinformation
Getaboden i Vestergeta, tel. 49 507

Näringslivet

Jordbruk och fiske sysselsätter många getabor, liksom serviceyrken både i kommunen och på annat håll på Åland.

Äppelodlingen är omfattande. Företag med anknytning till hantverk och turism finns i kommunen t.ex. restaurang, stugbyar och gårdsförsäljning.

Infrastruktur och kommunal service

Kommunen erbjuder sina invånare en hög servicenivå: åldringsboende, daghem och skola för årskurs 1-6. I anknytning till skolan finns även bibliotek och en allaktivitetshall. Det kommunala vattenledningsnätet samt el- och fibernätet är välutbyggt.

Kommunen äger 12 hyreslägenheter men även privatägda lägenheter finns att tillgå.