Stöd närståendevård av äldre

Stöd för närståendevård av äldre betalas till anhörig som tar hand om en familjemedlem. 

Arvodet betalas för tryggande av vård eller omsorg i det egna hemmet för äldre som på grund av nedsatt prestationsförmåga och/eller sjukdom, eller någon annan motsvarande orsak, behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande.

Till höger i menyn hittar du ansökningsblanketten för ansökan för stöd för närståendevård.

För mer information om närståendevård, arvodesnivåer och anvisningar i Geta kommun, se kommunens "Stödnivåer samt anvisningar för stöd för närståendevård av äldre i Geta kommun 2021" som bilaga på denna sida.  

För mer information om stöd för närståendevård kontakta föreståndaren för Hemgården eller kommundirektören.