Evenemang

I Geta finns ett aktivt föreningsliv och det ordnas aktiviteter inom idrott, hälsa, kultur och friluftsliv med mera. Nedan en lista med exempel på årligen återkommande evenemang och aktiviteter.

  • Midsommarafton - firas med stångresning vid Furulund och på Dånö.
  • Getabocken - reses i advent av frivilliga brandkåren och privat personer.
  • Geta poesi och visa - ordnar "kultur i Juli" visor och lyrik med Getas vackra sommarnatur som kuliss.
  • Skördefest - med öppna gårdar på hela Åland, näst sista veckoslutet i september.
  • Getadraget - arrangeras sista lördagen i september och är en av Ålands största fisketävlingar.
  • Getadagen - arrangeras vanligtvis av föreningslivet och Geta kommun en helgdag i juli månad

Folkhälsan anordnar Grottloppet och Majblomsloppet under våren, och Sockensällskapet ordnar aktiviteter under sommaren.

Därutöver ordnas regelbundet utställningar och tillställningar i skolan, biblioteket och hos föreningar och näringsidkare.

Information om evenemangen kommer vanligtvis ut via Getabladet och/eller via sociala medier.  

Mer information om arrangörer, datum, plats och tid ges inför respektive evenemang.

Vill du att kommunen ska informera om ditt evenemang eller vill du annonsera i Getabladet? Meddela bibliotekssekreteraren på Geta bibliotek per e-post eller telefon. Kontaktuppgifterna hittar ni i kolumnen till höger.