Förvaltning - barnomsorg och skola

I Geta sköts förvaltningen av barnomsorg och utbildning i huvudsak av Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD) samt Geta kommunstyrelse. 

Utbildnings- och barnomsorgsförvaltningen

Efter en förvaltningsreform (där skolnämnden avskaffades) som trädde i kraft 1.1.2020 är kommunstyrelsen ansvarigt organ för kommunens utbildnings- och barnomsorgsförvaltning.

Skoldirektören för NÅUD bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som faller under undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen. Ärenden förbereds i samråd med skol- och daghemsföreståndare.

NÅUD har alltså hand om den övergripande undervisningsförvaltningen i Geta, inklusive förvaltningen av Geta kommuns barnomsorg och grundskola i årskurs 1-6. NÅUD har även hand om: specialklassundervisningen i grundskolan, elever med skolgång i annat distrikt åk 7-9, träningsundervisningen och  specialfritidshemsverksamheten, grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, barn- och elevhälsan samt speciallärarna i barnomsorgen  

Högstadiet

Godby högstadieskola är en gemensam högstadieskola för de fem norråländska kommunerna, Finström, Saltvik, Geta, Sund och Vårdö. Genom NÅUD:s grundavtal har kommunalförbundet hand om medlemskommunernas högstadieverksamhet. I skolan går ca 220 elever per läsår och klasserna är indelade i så kallade profiler. Profilerna är idrott, kreativ, naturvetarna samt media och språk.

Godby högstadieskola inledde sin verksamhet 1971 och har efter det växt i flera omgångar. Läs mer om skolan på NÅUD:s hemsida.

Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD)

NÅUD är ett kommunalförbund som utgörs av förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, samt förbundskansli som sköter om dess förvaltning. Skoldirektören fungerar som föredragande och sekreterare i förbundsstyrelse och -fullmäktige. Förbundsdirektören sköter har även uppdrag och förvaltningsuppgifter i medlemskommunerna.

Getas ombud på förbundsfullmäktige enligt nedan.

Ordinarie Ersättare
Göran Gottberg Kjell Berndtsson
Marianne Häggblom Madeleine Mattfolk