Dricksvatteninformation

Varifrån kommer mitt kommunala vatten?

Ålands vatten renar vatten från tre av Ålands största ytvattentäkter, Markusböle fjärden, Långsjön och Dalkarby träsk. Detta levereras sen till Geta kommuns ledningsnät och ut till er kunder, under år 2023 levererades det 33 308 m3 vatten till Geta. För att ni ska ha så billigt och rent vatten som möjligt är det viktigt att dessa vatten skyddas så väl det går.

Du kan läsa mera på vattenskydd.ax vad som görs och vad ni kan göra.

De senaste vattenproverna från Ålands vatten, och information om dricksvattnet hittar ni här.

Resultaten från det interna provtagningsprogrammet redovisas här:

Senaste resultat från provtagningsprogram
Datum Provplats Kalcium [mg/l] Kalium [mg/l]  Magnesium [mg/l] Hårdhet [tyska grader]
5.12.2023 Hemgården 37 4 5,2 6,3

Är min förbrukning rimlig?

En genomsnittlig person i Sverige förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn, i Finström ligger snittet betydligt lägre. Den största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck och mat. För att man skall kunna avgöra hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och för en korrekt debitering måste vattnet mätas och för detta används vattenmätaren. Men du ska också vara uppmärksam på exempelvis en droppande kran som innebär en större vattenförbrukning än man kan tro.

Många droppar små

Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år, eller motsvarande mer än 130 fyllda badkar¹. På ett dygn blir det cirka 55 liter.

  • Beroende på modell motsvarar en spolning på en snålspolande toalett cirka 2-4 liter vatten. Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
  • En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten². Spara vatten genom att duscha kortare tid.
  • Duscha istället för att bada i badkar.
  • Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Spara vatten genom att fylla tvättmaskin ordentligt innan start.
  • Det går åt 15 liter vatten för en disk. Spara vatten och fyll diskmaskinen innan start
  • Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten.
  • Om du har trädgård, bevattna inte med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten i till exempel tunnor.

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren?! Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Håll gärna koll på din vattenavläsning. Avläsningen sker en gång per år, och ska lämnas in början av september. Avläsningskortet finns i Getabladets sommarnummer, som blankett på denna sida eller så kan du mejla in siffrorna till byråsekreteraren.