Kommunfullmäktige

Geta kommunfullmäktige består av 9 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

Efter tillsättandet av kommunstyrelsen är fullmäktige sammansatt av följande ordinarie ledamöter och ersättare för mandatperioden 2024-27:

 • Sjöroos, Frida, ordförande
 • Dahlblom, Dan-Johan, vice ordförande
 • Bergendahl, Anna
 • Engström, Andreas
 • Henriksson, Gunnel
 • Sjöblom, Mats
 • Sjöström, Camilla
 • Åkerholm, Jonatan
 • Österlund, Joakim

Ersättare:

 1. Karlsson, Fredrick
 2. Karlsson, Samuel