Kommunfullmäktige

Geta kommunfullmäktige består av 9 ordinarie ledamöter och ett visst antal ersättare.

I senaste kommunalvalet år 2019 fanns endast en vallista i Geta; Getalistan. Från Getalistan invaldes 9 personer med ersättare i kommunfullmäktige för mandatperioden 2020-2023. Efter tillsättandet av kommunstyrelsen är fullmäktige sammansatt av följande ordinarie ledamöter och ersättare:

 • Andersson Camilla,
 • Björling Sanne
 • Dahlblom Dan-Johan, vice ordförande
 • Henriksson, Gunnel
 • Lyngander Gun-Britt, ordförande
 • Sjöblom Mats
 • Sundberg Tomas
 • Nyberg Pernilla
 • Samuelsson-Carlsson Marie-Louise
 • Getalistan

Ersättare:

 1. Mattfolk Madeleine
 2. Lindström Diana
 3. Sjöström Camilla
 4. Hovland Karl-Gunnar