Geta skola

I Geta kommun har Geta skola i Vestergeta hand om undervisningen för grundskolan årskurs 1-6. Undervisningen sköts av utbildade lärare och verksamheten leds av skolföreståndaren. 

Geta skola har även hand om de uppgifter som åläggs kommunen enligt landskapslag om barnomsorg och grundskola gällande barn i årskurs 1-6 som hemundervisas. 

För mer information om Geta skolas verksamhet, och de målbilder undervisningen har, kan ni ta del av Geta skolas arbetsplan som ni hittar som bilaga till denna sidan. 

Om ni klickar på länken till Wilma här nedanför, så kan ni sedan logga in för att läsa skolans veckobrev: https://nahd.inschool.fi/geta.

Inskrivning av elever i Geta skola

För inskrivningsblanketter och information om inskrivning i Geta skola kontakta skolföreståndaren.

Fritidshemsverksamhet i skolan

Geta fritidshem är beläget i Geta skola. Fritidshemmet eftersträvar en lugn, trygg, trivsam och stimulerande miljö. Fritidshemmet öppnar när barnen slutar skolan för dagen och har öppet till kl. 17.00.

För mer information om fritidshemsverksamheten kan ni ta del av fritidshemmets arbetsplan som finns som bilaga till denna sida. 

Hyra skolans lokaler

Regler och hyror för uthyrning av utrymmen i Geta skolas lokaler finns reglerade i Geta kommuns avgifter och taxor. Kontakta skolföreståndaren för mer information.

Partiellt stöd får vård av skolbarn

Föräldrar till barn i årskurs ett och två som har en förkortad arbetstid om högst 30h/veckan är berättigade till partiellt stöd för vård av skolbarn. Läs mer om detta i underrubriken Hemvårdsstöd.