Kommunverksamhet

Informationen om de kommunala verksamheterna här skall vägleda dig i hur den kommunala förvaltningen fungerar och ger information om hur verksamheterna är organiserade tillsammans med viktig verksamhetssspecifik information.

Det lönar sig också att med jämna mellanrum läsa styrelse- och fullmäktigeprotokollen så håller man sig ajour med vad som händer i kommunen.