Lägenheter

Kommunens hyreslägenheter

Kommunen har tolv lägenheter till uthyrning (2-3 rok, 60-78 kvm), i radhuslängor belägna centralt i Vestergeta.

Du kan ställa dig i kommunens bostadskö genom att skicka ansökan per e-post till e-postadressen info@geta.ax, alternativt lämna in en ansökan till postadressen:

Geta kommun
Getavägen 2115
22340 Geta

Ansökningsblankett för ansökan om lägenhet hittar ni till höger under blanketter. Där hittar du även uppsägningsblanketten.

Uppsägningstiden för kommunens lägenheter är en full kalendermånad efter uppsägningstillfället.

Kommundirektören är ansvarig för uthyrning av kommunens hyreslägenheter och tar beslut om uthyrning. Fastighetsskötseln har hand om fastigheternas och lägenheternas underhåll.

Hyreslägenheter för särskilda behov

Geta kommun har även elva mindre lägenheter, främst för äldre och personer med särskilda behov. De är belägna i Vestergeta centrum, intill kommunens äldreomsorgsboende Hemgården, och finns i storlek från 1 rum och kokvrå (35 kvm) till 2 rum och kök (50 kvm). Antagningen av hyresgäster till lägenheterna sker enligt behovsprövning och administreras av föreståndaren på Hemgården. För att ställa dig i bostadskön till dessa lägenheter skickar du in ansökan per e-post till e-postadressen hemgarden@geta.ax, alternativt lämnar du in ansökan till postadressen:

Geta Hemgård
Hemgårdsvägen
22340 Geta

Ansökningsblanketten för ansökan om lägenhet för särskilda behov hittar ni till höger under blanketter..

Även för plats på äldreomsorgsboendet Hemgården, liksom för behov av hemservice, hänvisas till Hemgården enligt ovan.

Fastighetsskötseln har hand om fastigheternas och lägenheternas underhåll.

Privata hyresvärdar

I Geta kommun finns även privata hyresvärdar, som du kan kontakta direkt:

  • FAB Olofsnäs tel. 0457 3422521
  • FAB Björkgården tel. 0457 0049722