Föreningar i Geta och ansökan om föreningsbidrag

I Geta verkar ett antal ideella föreningar. Föreningarna har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från kommunstyrelsen. Sista ansökningsdag är 30.4. Här, i kolumnen till höger (som bilaga), finner du principerna samt ansökningsblanketten för ansökan föreningsbidrag i Geta kommun.

Föreningar med hemort i Geta har möjlighet att föra in nyheter om den egna verksamheten på kommunens hemsida och publicera dem i informationsbladet Getabladet gratis.

Föreningar som verkar i Geta

  • Folkhälsan på Åland r.f. Geta lokalavdelning
  • Geta sockensällskap 
  • Geta Hemgårdsförening
  • Dånö museiförening
  • Geta kulturförening
  • Geta Röda Kors
  • IF Start
  • Geta ungdomsförening

För mer information om kommunens utdelning av föreningsbidrag och föreningslivet i Geta kommun, kontakta  kommunkansliet eller kommundirektören