Flyttanmälan

Vid flytt behöver detta meddelas till kommunen då vi inte får in uppgifterna automatiskt via den adressändring som görs hos magistraten eller posten. Kom även ihåg att adressändra till telefon och elbolagen. 

Enklast gör du det genom att fylla i blanketten och returnera den till kansliet, endera genom att mejla info@geta.ax eller per post.