Upphandlingar

Aktuella upphandlingar via e-avrop finns på kommunens sida e-avrop.

Aktuella upphandlingarna som ska lämnas in till kansliet hittas som bilagor på denna sida.

Om det inte finns bilagor publicerade pågår ingen upphandling för tillfället.