Den gemensamma Byggnadsnämnden

Geta kommun har från och med år 2024 en gemensam byggnadsnämnd med Finströms kommun. Geta kommun har två ordinarie ledamöter i nämnden med respektive ersättare.

Följande förtroendevalda är kommunens representanter i den gemensamma byggnadsnämnden för mandatperioden 2024-2027:

  • Björn Ekblom (ersättare Kim Björling)
  • Gun-Britt Lyngander (ersättare Anna Sundberg)