Sociala tjänster

Sedan 2020 sköts den gamla socialnämndens ansvarsområden av kommunstyrelsen. Efter en stor samhällsreform inom kommunsektorn sköts dessutom sedan 2021 Geta kommuns individ- och familjeomsorgen (exkl. barnomsorg och äldreomsorg) av kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST). Geta kommun är medlemskommun i KST och har ett nära samarbete med kommunalförbundet.

De ärenden som fortfarande är kvar på primärkommunens ansvar (inom sociala tjänster), är bland annat olika typer av förebyggande social verksamhet (exempelvis förebyggande nykterhetsarbete och integrationsarbete). Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens verksamheter till denna del.    

För mer information om vad vilka sociala tjänster som sköts av Geta kommun direkt och vilka som sköts av kommunalförbundet KST, kontakta kommundirektören eller KST.