Barn och skola

Daghem och skola är två av kommunens kärnverksamheter. Daghemmet Kotten har plats för 33 barn. Daghemmet har verksamhet i två åldersgrupper och barnen har möjlighet att få utlopp för sin energi på en väl tilltagen utomhusgård.

Grundskolan i Vestergeta (åk 1-6) har idag ett trettiototal elever, och plats för fler. Skolbyggnaden är relativt ny, den stod färdig år 2003. Eleverna har därmed privilegiet att vistas i moderna, rymliga och ljusa lokaler. Även kommunens bibliotek och centralkök är belägna i skolbyggnaden. 

I Geta kommun finns även hemundervisade barn sedan många år tillbaka. Geta skola har lång erfarenhet av att ta hand om och administrera utbildningen för elever som hemundervisas. 

Högstadieskola finns i Godby och administreras av kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD), gemensamt för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.