Viktig Information från Räddningsområde, Ålands Landskommuner

Publicerad 25.5.2022 11:09 | Uppdaterad 25.5.2022 11:31

Då det är mycket torrt i skog och mark, gäller det att ta del av den mycket viktiga informationen från Räddningsmyndigheten! En annan viktig information från samma myndighet gäller allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar.

Ta del av denna information genom att klicka på bilagan till höger på sidan!

 

På tjänstens vägnar

Byråsekreterare 

Barbro Jansson, Geta Kommun