Välkommen till Norra Ålands utbildningsdistrikt

Publicerad 14.2.2023 09:31 | Uppdaterad 14.2.2023 09:41

Norra Ålands Utbildningsdistrikt söker personal till skola och barnomsorg, och lediganslår därmed följande tjänster som ni kan se i bifogad bilaga!

För mer information om tjänsterna kontakta Naud eller se vem som är kontaktperson för varje tjänst/plats.

 

På tjänstens vägnar

Byråsekreterare, Geta kommun

Barbro Jansson