Protokoll från KST förbundsstämma den 10 juni 2022

Publicerad 15.6.2022 10:02 | Uppdaterad 15.6.2022 10:21

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Kommunernas Socialtjänst k.f. förbundsstämma, nr 2/2022 den 10 juni 2022, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på KST digitala anslagstavla. 

Här kan ni ta del av protokollet från KST förbundsstämma 10 juni 2022

 

Geta Kommun 15 juni 2022

Byråsekreterare

Barbro Jansson