Kungörelse - Europaparlamentsval 2024

Publicerad 13.5.2024 11:11 | Uppdaterad 13.5.2024 11:38

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 9 juni 2024 kl. 9.00 – 20.00. I Geta kommun är
vallokalen belägen i Geta församlingshem, Getavägen 2107.

Förhandsröstning
Förhandsröstning ordnas på, Mariehamns postkontor, Nygatan 6, under följande tider:
29.5 - 31.5 kl. 9.30-17.00
1.6 kl. 10.30-13.30
3.6 – 4.6 kl. 9.30-17.00

Hemmaröstning
Röstberättigade, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att de inte utan stora
svårigheter kan ta sig till vallokalen kan förhandsrösta i sitt eget hem.
Anmälan om hemmaröstning görs till Kommunala centralvalnämnden, kommunkansliet, telefon
49300 eller direkt till ordförande Greger Leino tel.040 5897 880. Anmälan skall göras senast tisdag
den 28 maj, före kl. 16.