Kommunfullmäktiges protokoll nr 4/2024

Publicerad 6.6.2024 11:00 | Uppdaterad 6.6.2024 11:14

Kommunfullmäktige sammanträdde onsdagen den 5 juni och protokollet är nu kungjort!

 

Klicka här för protokollet