Kommunfullmäktiges protokoll nr 2/2023

Publicerad 8.6.2023 10:04 | Uppdaterad 8.6.2023 10:05

Kommunfullmäktiges sammanträdde onsdagen den 7 juni 2023 och protokollet nu framlagt till allmänt påseende!